Forskning

torsten-norlander

Ett stort antal forskningsrapporter visar på att Floating ger goda resultat vad gäller avslappning, smärtlindring och hälsa. Nedan finner ni länkar till mera information om Floatingens goda hälsoresultat.

Här till vänster är Professor Torsten Norlander vid Karlstads universitet, och nedan kan du läsa om hans och andras resultat.


Flyt minskar stressrelaterad smärta

Behandling som innebär att man flyter i stora tankar med saltvatten, så kallad floating, är effektiv mot långvarig stressrelaterad smärta. Det visar en studie vid Karlstads universitet, ledd av professor Torsten Norlander.

Läs mera här >>

Flyt bort stress och smärta

Att flyta viktlöst och låta hjärnan vila från omgivningens ljud och ljus kan minska stress och smärta samt öka kreativiteten. Det visarAnette Kjellgrens doktorsavhandling i psykologi, där floatingens effekter på vår hälsa står i fokus.

Läs mera här >>

Flyta effektivt mot stress och smärta

Avslappning i stora, ljud- och ljusisolerade tankar med hög saltvatten, floating, är ett effektivt sätt för att minska långvarig, stressrelaterad smärta. Det visar Sven-Åke Bood, nybliven doktor i psykologi, i en ny avhandling från Karlstads universitet. Personer som deltog hade alla någon form av stressrelaterad smärta. Redan efter tolv behandlingar i flyttanken förbättrade personernas tillstånd: sömnen förbättrades, man kände sig mer optimistisk och halten av vitaliseringshormonet prolaktin ökade. Ångest, stress, depression och smärtupplevelse minskade.

Läs mera här >>

Flyt bort stress och smärta

Stress och lugn är två motpoler som vi känner av i våra kroppar, och så länge det finns en balans däremellan klarar vi av att hantera vår vardag. Känns det igen? När stressen tar över och breder ut sig blir det jobbigare. Torsten Norlander, professor i psykologi på Karlstads universitet, har forskat i ämnet.

– Det finns ett begrepp som heter stressrespons alternativt kamp/flyktrespons. Den känner vi väl till och vet vad som händer i hjärnan, säger han. I krissituationer när vi behöver agera, fly eller slåss är den bra att ha, men problem uppstår när vi fastnar i detta tillstånd under längre tid.

– När man lever under sådan stress att vi hela tiden har denna respons aktiv. Det leder till trötthet, utmattning, sömnproblem och i förlängningen stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet eller försämrat immunförsvar för att nämna några exempel.

Utlösning av Relaxation Respons

Det var stressen det, nu handlar det om lugnet. För att få bukt med stress krävs helt enkelt att en avspänningsrespons tar plats i hjärnan i stället. Denna respons kallas i forskarmun för RR, eller Relaxation Respons.

– Den fungerar som en spegelbild och blockerar stressen. All behandling mot stress verkar för en utlösning av hjärnans egen RR. Oavsett om det handlar om mediciner eller andra former av behandling är målet ändå detsamma.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att mediciner inte har fungerat effektivt, batterier av mediciner finns och har använts men människor fortsätter att må dåligt. Medicin är inte fel, men hjälper inte i längden patienter med svåra stressproblem enligt professor Norlander. Han nämner avslappningsövningar som en effektiv och bra metod att motarbeta stress, men för vissa grupper, där de stressrelaterade sjukdomarna redan uppstått, räcker de inte till.

– De som behöver mest hoppar ofta av olika slags program med avslappningsövningar.

Här och nu i floating

Torsten Norlander har forskat i hur hjärnan aktiverar sin RR när personen i fråga sjunker ned i en vattenfylld flyttank och blir ”tyngdlös”, detta kallas för floating. I hjärnan skiljer vi på primärprocess; här och nu och sekundärprocess; tankar om det som varit och det som ska komma. I flyttanken hamnar vi mer och mer i primärprocessen. Vi bara är.

– Och det märks tydligt, folk har inte koll på hur lång tid det har gått. Att lägga sig i flyttanken är ofta en direkt avslappnande upplevelse, även om man är stressad. Vi kan gå ut i skogen och slappna av, men är hjärnan på högvarv flyger våra tankar runt i alla fall. Det krävs lite mer för att ge hjärnan möjlighet till nya mönster.

– I flyttanken drar du ner på stimuli till hjärnan. Det varma vattnets temperatur motsvarar hudens. Snabbt får du en känsla av gränslöshet som du inte ens når i din säng, där signaler från madrass och rum hela tiden påverkar. Vattnet är saltare än Döda havet och du flyter som en kork. Inga ljudstörningar, endast din egen andning. Norlander beskriver en tystnad som vi inte är vana vid.

Är det jämförbart med sömn?

– Komplex fråga, vi vet inte varför vi sover, den mest sannolika teorin är att det är någon form av systemförnyelse som sker i hjärnan under sömnen. Vissa grejer flyttas till exempel från korttidsminnet till långtidsminnet. Hjärnan är mer aktiv under sömnen än vi tror. Och det finns några kopplingar mellan floating och
sömn.

– Vi får rapporter efter floating att man sover bättre på natten, det är goda effekter. Att sova bra är oerhört viktig för hälsan. I början av behandlingen händer det att folk somnar i flyttanken, men det vanligaste är att man är fullt vaken men i förändrat medvetandetillstånd.

Enkel logik

Enligt honom krävs det inledningsvis en regelbunden floating för att bryta vårt stressmönster i hjärnan, runt tolv gånger under sex till sju veckor.
– Då har man brutit trenden att stressa upp sig, hjärnan får ett nytt mönster att träna in. Och kroppen når sin naturliga homostas.
Vilket på ren svenska innebär att kroppen återfår sin kapacitet till naturlig återhämtning och i vardagen kan använda sig av sin avspänningsrespons. Ingen mer forskning krävs. Två avhandlingar i ämnet är av honom och Sven-Åke Bod genomförda med goda resultat. Enskilda läkare är i dag intresserade av metoden, men det är fortfarande patienterna som får stå för behandlingskostnaderna. Han förklarar att den brytpunkt där primärvården går in och hjälper till är ännu inte nådd.

– Det är upp till beslutsfattare och patienter själva att ta tag i detta. Nu har vi som forskare gjort vad vi kan.