Ljusterapi

Lider du under det mörka halvåret av något, eller av några nedanstående symptom?

För närvarande kan vi inte erbjuda någon ljusterapi.

  • Ökat sömnbehov
  • En väldig trötthet
  • Att det är svårare att gå upp på morgonen
  • Ökad stress
  • Att du lättare blir irriterad
  • Ökat sötsug
  • Förändringar i vikten
  • Svårigheter att fokusera
  • Nedstämdhet
  • Att du får mindre gjort på jobbet

Då kan du ha mörkerdepression eller Seasonal Affective Disorder. Bristen på dagsljus påverkar 10-20% av vuxna negativt och 2-3% visar även tecken på depression.

75% blir hjälpta av ljusterapi

Du kan gå till läkare eller promenera mer i dagsljus för att råda bot på problemet. Men 75 % av patienterna med mörkerdepression känner sig hjälpta av ljusterapi.
Ljusterapi går effektivast till genom att man sätter sig i ett ljusrum med lampor som strålar ut 10 000 lux under en längre stund. Detta kan vara ett utmärkt alternativ när sol och sommar verkar vara på andra sidan en evighet.

Boka ljusterapi

(Priser framgår på bokningssidan)

ljusterapi-stor

Bredspektrumljus är viktigt för normal dygnsrytm

Forskning har visat att bredspektrumljus, vitt ljus, är väldigt viktigt för en normal dygnsrytm. Det får du under sommaren eller vid ljusterapi. För den med mörkerdepression producerar kroppen inte bara melatonin på natten när vi ska sova, utan fortsätter med det även under dagen. Detta kan göra oss trötta och deprimerade. När det starka visa ljuset i ljusterapirummet träffar ögonens näthinnor skickas signaler till tallkottkörteln. Det minskar tillverkningen av melatonin, ökar omsättningen av serotonin och vi mår bättre.

Vid Nat. Inst. For Working Life har Arne Lowdwn, Torbjörn Åkerstedt och Roger Wibom undersökt effekterna av starkt, vitt ljus på 20 skiftarbetare vid Volvo i Skövde. Slutsatsen var att ljusterapi gjorde arbetarna mindre trötta på jobbet och hjälpte dem att komma tillbaka i en normal sömncykel efter en period av nattarbete. Vissa mediciner kan dock skapa överkänslighet för ljus. Rådgör i så fall med läkare innan du påbörjar ljusterapi.