Privacy Policy & Terms of Use

Privacy Policy

Göteborg Floating samlar in uppgifter om vem som använder vår webbplats. Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

De uppgifter som lämnas genom vårt kontaktformulär, nyhetsbrev samt vid inloggning som kund lagras oåtkomligt för externa användare. Genom cookies kan även uppgifter om tidpunkt och längd för besök samt varifrån och vilket IP-nummer (tillfällig cookie) våra användare har komma att lagras. För att ändra lämnade uppgifter till Sisjöns Floating ber vi våra användare att kontakta Sisjön Floating genom vårt kontaktformulär eller genom att skriva till:

Göteborg Floating Center
Datavägen 10D
43632 Askim

Terms of Use

Otillåtna försök att ändra något i den information som lagras på vår webbplats / webbserver, att forcera eller kringgå säkerheten, eller att använda webbplatsen för annat syfte än den är avsedd för är förbjudet och kan leda till åtal. Allt innehåll på Göteborg Floatingcenter webbsida är Göteborg Floatingcenter´s  egendom, om inte annat anges. Alla rättigheter reserveras. Ingen del av denna webbplats får återges, skickas eller kopieras i någon form eller med några medel utan skriftligt tillstånd från Göteborg Floatingcenter